سفیران ملل
خانه / اقامت ایتالیا

اقامت ایتالیا

اخذ اقامت ایتالیا از طریق سرمایه گذاری

اخذ اقامت ایتالیا از طریق سرمایه گذاری

اخذ اقامت ایتالیا از طریق سرمایه گذاری و روش های دیگر امکان پذیر می باشد. مرکز اخذ اقامت کشور ایتالیا در کجا قرار دارد؟ بروزترین قیمت اخذ اقامت ایتالیا از روش های مختلف چه میزان می باشد؟ ویزا برگه عبوری است که مطابق با قوانین کشورهای مختلف تنظیم می شود …

توضیحات بیشتر »